Selecteer een pagina

Een veilige omgeving

Privacyverklaring

 

Privacy bij Hier en Nu therapie volgens de AVG

Dossiervorming
Voor een goede therapie is het noodzakelijk dat ik, als psychosociaal therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat een door jou ingevuld aanmeldformulier/behandelovereenkomst, aantekeningen gemaakt tijdens de sessies over jouw situatie en je veranderingswensen en – indien van toepassing – een door jou ingevuld toestemmingsformulier voor het opvragen van informatie bij andere zorgverleners.

Alleen als dat voor de therapie noodzakelijk is, worden gegevens van andere zorgverleners opgenomen in het dossier. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik dit altijd eerst met jou bespreek en overleg. Benodigde gegevens vraag ik alleen bij de desbetreffende zorgverlener op als ik jouw expliciete en schriftelijke toestemming daarvoor hebt gekregen.

Privacy
Ik waarborg jouw privacy. Dit betekent dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en eventuele medische gegevens
  • zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als psychosociaal therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb daarnaast een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond en/of als ik je verwijs naar een andere behandelaar.
    Dit zal ik altijd eerst met jou bespreken en overleggen. Pas als ik jouw expliciete en schriftelijke toestemming heb gekregen zal ik relevante informatie overdragen. Ik vind het vanzelfsprekend dat jij van te voren weet welke informatie ik overdraag.
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • een klein deel van de gegevens (adresgegevens) uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciete en schriftelijk je toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WBGO wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Je hebt als cliënt recht op inzage in het dossier, aanpassingen in het dossier en vernietiging van het dossier voor de wettelijke bewaartermijn.

In geval van overlijden van de therapeut worden lopende therapietrajecten overgedragen aan een waarnemend collega-therapeut. Afgesloten dossiers worden eveneens overgedragen om aan de wettelijke bewaartermijn te voldoen. In een dergelijk geval wordt contact met je opgenomen door de waarnemer om te overleggen over wensen met betrekking tot het voortzetten van de therapie en in geval van afgesloten dossiers wordt contact met je opgenomen over wensen met betrekking tot bewaren dan wel vernietiging van het dossier.

Privacy m.b.t. email- en telefoongebruik
Zolang als de therapie duurt is het soms nodig om mailcontact en/of sms- en/of whatsapp-contact te hebben (bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, vragen om informatie). Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als de therapie is afgerond verwijder ik je mailadres en de inhoudelijke berichten.

Privacy op de factuur
Om een goede factuur op te stellen verwerk ik daarop de volgende gegevens:
– je naam, adres en woonplaats
– datum van de therapiesessie
– korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘relatietherapie’
– kosten van de therapiesessie

Roos Vrijmoeth
Hier en Nu therapie

Adresgegevens

Huis Miereveld

Miereveldstraat 72
3817 RP Amersfoort

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Registratienummer SKJ: 111016519
Registratienummer NFG: 9929
Registratienummer NAP: 240046
KvK nummer: 85880949